کمترین: 
530.1
بیشترین: 
530.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 4 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 530.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":530.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398