کمترین: 
413.9
بیشترین: 
413.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 4 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 شهریور 1396 , 413.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":413.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398