کمترین: 
3457.3
بیشترین: 
3457.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 3457.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":3457.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398