کمترین: 
2651.6
بیشترین: 
2651.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 4 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 شهریور 1396 , 2651.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":2651.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398