کمترین: 
3025
بیشترین: 
3025
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 4 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 3025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":3025}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398