کمترین: 
497.8
بیشترین: 
497.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 4 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 497.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":497.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399