کمترین: 
960.2
بیشترین: 
960.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 4 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 960.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":960.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398