کمترین: 
900.9
بیشترین: 
900.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 4 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 900.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":900.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398