کمترین: 
4262
بیشترین: 
4262
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 4 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 4 شهریور 1396 , 4262 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":4262}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398