کمترین: 
3944
بیشترین: 
3944
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 4 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 4 شهریور 1396 , 3944 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":3944}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398