کمترین: 
3309
بیشترین: 
3309
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 4 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 4 شهریور 1396 , 3309 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":3309}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398