کمترین: 
2.89
بیشترین: 
2.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 4 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 2.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 02:08","price":2.89}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398