کمترین: 
1.67
بیشترین: 
1.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 4 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 1.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 00:08","price":1.67},{"date":"1396/06/04 01:08","price":1.68},{"date":"1396/06/04 01:32","price":1.67}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398