کمترین: 
479.88
بیشترین: 
480.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 4 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 480 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 00:08","price":480.63},{"date":"1396/06/04 00:32","price":479.88},{"date":"1396/06/04 01:08","price":480}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398