کمترین: 
1291.3
بیشترین: 
1292.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 4 شهریور 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 4 شهریور 1396 , 1291.80 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 00:00","price":1291.30},{"date":"1396/06/04 00:05","price":1291.90},{"date":"1396/06/04 00:10","price":1292.20},{"date":"1396/06/04 00:20","price":1292.30},{"date":"1396/06/04 00:25","price":1292.00},{"date":"1396/06/04 00:30","price":1291.90},{"date":"1396/06/04 00:35","price":1291.40},{"date":"1396/06/04 00:45","price":1291.30},{"date":"1396/06/04 00:50","price":1291.70},{"date":"1396/06/04 01:15","price":1291.40},{"date":"1396/06/04 01:20","price":1291.80},{"date":"1396/06/04 01:25","price":1292.00},{"date":"1396/06/04 01:30","price":1291.60},{"date":"1396/06/04 01:35","price":1291.80}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398