کمترین: 
1643
بیشترین: 
1643
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان امروز 2 شهریور 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 1643 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 12:20","price":1643}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398