کمترین: 
2300
بیشترین: 
2300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 2 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 2300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 12:20","price":2300}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398