کمترین: 
1030
بیشترین: 
1030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 2 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 2 شهریور 1396 , 1030 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 12:20","price":1030}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398