کمترین: 
1028
بیشترین: 
1030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 2 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 1028 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 12:20","price":1028},{"date":"1396/06/02 12:50","price":1030},{"date":"1396/06/02 13:00","price":1028}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398