کمترین: 
12600
بیشترین: 
12600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 2 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 12600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 12:20","price":12600}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398