کمترین: 
248000
بیشترین: 
248000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 2 شهریور 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 248000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 11:30","price":248000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398