کمترین: 
365000
بیشترین: 
366000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 2 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 366000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 11:30","price":365000},{"date":"1396/06/02 12:36","price":366000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398