کمترین: 
630000
بیشترین: 
632000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 2 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 632000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 11:30","price":630000},{"date":"1396/06/02 12:36","price":632000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398