کمترین: 
1179000
بیشترین: 
1179000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 2 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 1179000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 11:24","price":1179000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398