کمترین: 
1047
بیشترین: 
1049
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 2 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 1048 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 10:40","price":1047},{"date":"1396/06/02 12:10","price":1049},{"date":"1396/06/02 12:20","price":1048},{"date":"1396/06/02 12:50","price":1049},{"date":"1396/06/02 13:00","price":1048}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398