کمترین: 
603
بیشترین: 
607
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 2 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 606 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 10:20","price":603},{"date":"1396/06/02 10:30","price":604},{"date":"1396/06/02 11:50","price":605},{"date":"1396/06/02 12:10","price":607},{"date":"1396/06/02 12:20","price":606},{"date":"1396/06/02 12:50","price":607},{"date":"1396/06/02 13:00","price":606}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398