کمترین: 
483
بیشترین: 
486
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 2 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 486 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 10:10","price":483},{"date":"1396/06/02 10:40","price":484},{"date":"1396/06/02 11:50","price":485},{"date":"1396/06/02 12:10","price":486}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398