کمترین: 
473
بیشترین: 
476
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 2 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 شهریور 1396 , 476 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 10:10","price":473},{"date":"1396/06/02 11:30","price":474},{"date":"1396/06/02 12:10","price":475},{"date":"1396/06/02 12:20","price":476},{"date":"1396/06/02 12:50","price":475},{"date":"1396/06/02 13:00","price":476}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398