کمترین: 
4049
بیشترین: 
4050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 4049 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 10:10","price":4049},{"date":"1396/06/02 12:10","price":4050},{"date":"1396/06/02 12:20","price":4049},{"date":"1396/06/02 12:50","price":4050},{"date":"1396/06/02 13:00","price":4049}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398