کمترین: 
3033
بیشترین: 
3035
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 2 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 2 شهریور 1396 , 3034 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 10:10","price":3035},{"date":"1396/06/02 11:40","price":3033},{"date":"1396/06/02 11:50","price":3034},{"date":"1396/06/02 12:10","price":3035},{"date":"1396/06/02 12:20","price":3034},{"date":"1396/06/02 12:50","price":3035},{"date":"1396/06/02 13:00","price":3034}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398