کمترین: 
3120
بیشترین: 
3127
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 2 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 شهریور 1396 , 3127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 10:10","price":3120},{"date":"1396/06/02 10:30","price":3121},{"date":"1396/06/02 11:30","price":3122},{"date":"1396/06/02 11:40","price":3124},{"date":"1396/06/02 12:10","price":3126},{"date":"1396/06/02 12:20","price":3127},{"date":"1396/06/02 12:50","price":3126},{"date":"1396/06/02 13:00","price":3127}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398