کمترین: 
592
بیشترین: 
594
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 2 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 10:10","price":592},{"date":"1396/06/02 11:30","price":593},{"date":"1396/06/02 12:00","price":594}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398