کمترین: 
1123
بیشترین: 
1129
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 2 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 1128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 10:10","price":1123},{"date":"1396/06/02 10:20","price":1124},{"date":"1396/06/02 11:30","price":1126},{"date":"1396/06/02 11:40","price":1127},{"date":"1396/06/02 12:10","price":1128},{"date":"1396/06/02 12:20","price":1129},{"date":"1396/06/02 13:00","price":1128}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398