کمترین: 
4911
بیشترین: 
4915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 2 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 2 شهریور 1396 , 4913 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 10:10","price":4915},{"date":"1396/06/02 11:30","price":4913},{"date":"1396/06/02 11:40","price":4912},{"date":"1396/06/02 11:50","price":4911},{"date":"1396/06/02 12:10","price":4914},{"date":"1396/06/02 12:20","price":4913},{"date":"1396/06/02 12:50","price":4914},{"date":"1396/06/02 13:00","price":4913}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399