کمترین: 
3834
بیشترین: 
3838
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 2 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 2 شهریور 1396 , 3838 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 10:10","price":3834},{"date":"1396/06/02 11:30","price":3835},{"date":"1396/06/02 11:50","price":3836},{"date":"1396/06/02 12:20","price":3837},{"date":"1396/06/02 12:30","price":3836},{"date":"1396/06/02 12:40","price":3837},{"date":"1396/06/02 13:50","price":3838}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398