کمترین: 
691.6
بیشترین: 
691.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 2 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 691.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":691.6}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398