کمترین: 
1945.7
بیشترین: 
1945.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 2 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 1945.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":1945.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398