کمترین: 
9915.6
بیشترین: 
9915.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 2 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 2 شهریور 1396 , 9915.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":9915.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398