کمترین: 
773.2
بیشترین: 
773.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 2 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 773.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":773.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398