کمترین: 
422.7
بیشترین: 
422.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 2 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 422.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":422.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398