کمترین: 
2429.7
بیشترین: 
2429.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 2 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 2 شهریور 1396 , 2429.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":2429.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398