کمترین: 
3137.7
بیشترین: 
3137.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 2 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 3137.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":3137.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398