کمترین: 
283.5
بیشترین: 
283.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 2 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 283.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":283.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398