کمترین: 
8594.6
بیشترین: 
8594.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 2 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 8594.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":8594.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398