کمترین: 
903.8
بیشترین: 
903.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 2 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 2 شهریور 1396 , 903.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":903.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398