کمترین: 
881.7
بیشترین: 
881.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 2 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 881.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":881.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398