کمترین: 
10947.1
بیشترین: 
10947.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 2 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 10947.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":10947.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398