کمترین: 
420.3
بیشترین: 
420.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 2 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 420.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":420.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398