کمترین: 
524.7
بیشترین: 
524.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 2 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 524.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":524.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398