کمترین: 
410.2
بیشترین: 
410.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 2 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 شهریور 1396 , 410.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":410.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398